Samozrejmosť

Samozrejme, že poznáme prvé piatky, veď sa hádam v každom kostole spovedá k prvému piatku každý mesiac. Ono sa to aj v kostoloch vyhlasuje v nedeľu pred prvým piatkom, že sa bude spovedať a kto chce ísť na sv. spoveď, tak ide... Poznáme aj sviatok Božského Srdca Ježišovho. Vtedy býva aj procesia cez obec, niekde aj dychovka hráva, aby ľudia spievali, inak sa dosť hlasno debatuje a až tak veľa pobožnosti cez tie procesie nebýva... Tuším sa na niektoré miesta aj na tento sviatok putuje... Hej čosi také som tiež počul v kostole. Raz som aj bol a tam bolo ľudí! Dokonca aj pán biskup slúžili sv. omšu. Samozrejme vieme, že je možné zasvätiť sa Božskému Srdcu... Veď sú aj nejaké zasvätenia Panne Márii, tak iste aj Pánu Ježišovi... Zasvätenie jeho Srdcu? Iste, veď...Samozrejme, že sú litánie k Božskému Srdcu, aj rôzne iné modlitby, piesne, pobožnosti, obrazy,... Nejaký obraz sme tuším mali aj doma. Alebo to bolo u babky? Ale videl som. Aj maličký v modlitebnej knižke... Deviatnik k Božskému Srdcu? Áno, isteže, babka sa čosi modlieva...
Prejavy úcty k Božskému Srdcu sa zaužívali vo farnostiach i filiálkach i v domácnostiach s takou samozrejmosťou, že viac menej všetci veriaci kresťania katolíci o nich vedia aspoň koľko toľko...