Kontakty do BBSJ

Vdp. Imrich Kováč slúži vo farnosti Radava PSČ 941 47, 0902366176 

Prosíme poštu posielať na adresu: 

BBSJ - RKFÚ Radava PSČ 941 47

alebo 

horliteľka: Anna Krnáčová 0911/500 014

horliteľka: Agnesa Rábotová 0911/501 018

horliteľka: Angela Matejkinová 0914/275 699

 

Ďakujeme vám.   

Pre bežný písomný a telefonický využívajte uvedené kontakty .

 

    Finančné príspevky a milodary od členov a horliteľov BBSJ, ako aj od ďalších veriacich, ktorí chcú podporiť činnosť BBSJ na Slovensku môžete posielať poštovou poukážkou na adresu: 

BBSJ - RKFÚ    Radava 941 47

alebo priamo na účet BBSJ v Poštovej banke č.ú. 10640597/6500